प्रश्नोत्तरमाला

प्रश्नोत्तरमाला

सूर्या स्वयंप्रकाशा प्रातःकाली कशास तू येसी ?
जन हो, कर्तव्य करा, व्हां जागे, वाचन हे वदायासी || १ ||

रंजित रंजनशीला चंद्रा तू शीण कासया होसी ?
देवासही चुकेना दशा, जागा कथायासी || २ ||

नक्षत्रांनो बोला, कां तुम्ही चमकता सदा गगनी ?
स्वर्गाची वाट तुम्हां दावावी स्पष्ट कोणती म्हणुनी || ३ ||

बोला नवग्रहांनो कोण तुम्हा दावितो तरी पंथ ?
दिव्या शक्ती निरंतन दृश्य न नयनास कल्पनातीत || ४ ||
(more…)

Continue Reading Post

परिचय चित्तपावनांचा

परिचय चित्तपावनांचा

बहुतांशाने एकारांती सुपरिचित ऐसी नांवे |
परशुरामांच्या कोकणप्रांती वसती मूळ गांवे ||

परंपरागत शेती-वाडी, पौरोहित्यासह ज्ञानदान |
राज-दरबारी असे यांच्या तीव्रबुद्धीला मान ||

सुखदुःखाच्या आवर्तनात नच जाहले उदास |
निर्वाहाच्या सप्रमाणी व्यवहारिकतेची धरिती कास ||

तरल कांतीचे पुरुष-ललना, मध्यमदेही, परि ना भोळे |
सौंदर्यातही भर घालीती तपकिरी घारे डोळे ||
(more…)

Continue Reading Post