Editorial (July – September 2007) संपादकीय

संपादकीय मिळे यश तसे न मिळो, तेथे असे सदा समभावे जरी आचरे कर्म सकाळ तो, कर्म – बंध न च पावे || परमपूज्य स्वामी स्वरूपानंद (पुण्यतिथी श्रावण करू.१२, सप्टेंबर ८) रचित ‘भावार्थ गीता’ म्हणजे मराठी सारस्वताचं वैभव, सुगंधाचा मोहक दरवळ आणि बावनखणी सओन्दार्यांनी नटलेल असामान्य प्रतिभेचं लेण आहे. कर्मचक्राच्या फेऱ्यामध्ये राहूनही कर्माच्या बंधनामध्ये न राहणे …

Editorial (संपादकीय) by Madhav Ghule

संपादकीय यत्नानुसारिणी लक्ष्मी किर्तीस्त्यागानुसारिणी कर्मानुसारिणी बुद्धी विद्याभ्यासानुसारिणी || भावार्थ : प्रयत्नाने लक्ष्मी मिळते, त्यागाने कीर्ति वाढते कर्माने ठरते बुद्धी, विद्याभ्यास जसा तशी || संस्कृत भाषेची श्रीमंती पाहून, वाचून, ऐकून मन थक्क होतं. अंतरंगात शिरता आलं तर त्यापरता अन्य आनंद नाही. ऋचा, श्लोक, सुभाषिते, स्तुती, स्तोत्र, अवतरणे यांच्या अलंकारिक शब्दरचनेचं श्रवणसुख मनोहारी आहे. एकेक वर्ण, शब्द, …

Editorial (January – March 2007) संपादकीय

संपादकीय तुमचा दृष्टीकोन समान असावा तुमची स्पंदनं एक व्हांवीत तुमची मनं समविचारानी प्रेरित असावीत तर मग तुमची संघटनाही बळकट होईल. ऋग्वेद संहिता अखिल प्राणिमात्राला विश्वबंधुत्वाचा, प्रेमाचा संदेश देणारे चतुर्वेद म्हणजे आपली अस्मिता आणि स्वाभिमान आहे. उपरोक्त उदघृत केलेले वचन हे ऋग्वेदातील असून समाजप्रिय मानवजातीला सतत प्रगतीच्या टप्प्यावर राहण्यासाठी केलेले अचूक व नेमके मार्गदर्शन आहे. माझे …

Editorial (April – June 2006) संपादकीय

संपादकीय माणसाच्या आयुष्यात सुख आणि दुःखाचे प्रमाण सारखेच असते, पण दुर्दैवाने तो दुःखाचा बाऊ अधिक करतो, त्याबद्दल अधिक नाराजी, असमाधान दाखवतो. सुखामागून दुःख आणि दुःखामागून सुख ही तर जीवनरहाटीच आहे.दोन्ही अवस्था सारख्याच. त्याची तीव्रता कमी अधिक असते इतकंच. त्यासाठी आपली वृत्ती अधिक डोळस हवी. निसर्गाकडून शिकण्यासारखं खूप काही असतं. झाडांचच पाहा नां! पानझडी आली म्हणून …

Editorial (January – March 2006) संपादकीय

संपादकीय संघटना आणि कार्यकर्ता ‘नकाशा फक्त दिशा आणि मार्ग दाखवतो. नकाशातील इमारतीत राहता येत नसत; एवढं वैगुण्य कोणत्याही नकाशात असतं. वास्तव्य करायचं तर नकाशाबरहुकूम ती वास्तू ज्याची त्यानं उभारून घ्यायची असते.’ ‘पळून गेलं की सगळ्या धोक्यातून सुटका होते असं थोडंच आहे? धोक्यामुळे तर दहाजण एकत्र येतात आणि एकत्र राहू लागतात. एकत्र राहण्यासाठी धाक लागतोच; बाहेरचा …

Editorial (October – December 2005) संपादकीय

संपादकीय कार्यकारी सदस्य तुमच्या भेटीला ! आधुनिक युगाच्या मार्केटिंग तंत्राचा मंत्र आहे ” ग्राहक राजा ” ! विविध माध्यमांचा वापर करून आपलं सार कौशल्य पणाला लावून या राजाला खुश करण्याचा आटापिटा सतत सुरु असतो. अर्थात मार्केटिंग या संज्ञेचा अधिक बारकाईने अभ्यास केला तर त्याची कांही तंत्र विकसित करून आपल्या संस्थेलाही ती लागू करावीत. संस्थेचा आजीव …

Editorial (July – September 2005) संपादकीय

संपादकीय ‘ज्ञान हे महत्वाच साधन खंर; पण त्याचा वयाशी कांहीही संबंध नाही. वय आपोआप वाढत, ज्ञान वाढायला मात्र प्रयत्न करावा लागतो.वाढत्या वयाबरोबर माणसाला अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त व्हायला हवं, पण हे नेहमीच घडतं असं नाही. वृद्ध मनुष्य आदरणीय आहे हे मान्य, पण हे वृद्धत्व शारीरिक नव्हे तर बौद्धिक असायला हवं. वाढत्या वयाबरोबर माणसाचे केस पिकतात पण …

Editorial (April – June 2005) संपादकीय

संपादकीय ‘दान देणे ते गुप्तपणे; आल्या अतिथीचा सन्मान करणे, कोणाचे प्रिय अथवा उपकार केले तर त्याचा चारचौघात उल्लेख न करणे; संपत्तीचा गर्व न करणे; दुसऱ्याविषयी टवाळ्या न करणे इत्यादि हे असे तलवारीच्या धारेसारखे तीक्ष्ण व्रत थोरांना कोणी नेमून दिले? नेमून देण्यास ते काय सांगकामे आहेत? त्यांचा हा स्वभावच आहे.’ कविश्रेष्ठ राजा भर्तृहरि रचित ‘शतकत्रयी’ या …

Editorial (January – March 2005) संपादकीय

संपादकीय Maharshi Vyasa Says, “I am screaming at the top of my voice with both arms-upraised, why are you not carrying your duties? You are bound to get everything in life by doing your duties; wealth, pleasure and all. Alas! None seems to be listening at me”. नुकतंच एक छान पुस्तक वाचनात आलं, त्यातीलच हा …

Editorial (October – December 2004) – संपादकीय

संपादकीय ज्ञाना, ज्ञाना, अरे विवेका, किती दाविता प्रौढी | न चले तुमचे कांही जेंव्हा स्वभाव मनुजा ओढी || मनुष्य स्वभावाचं एवढं चपलख वर्णन क्वचितच कुणी केलं असेल. ‘ वामन पंडितांचं’ असं नेमकं बोट ठेवणारं अवतरण मला पदोपदी आठवतं. त्याची कारणं प्रासंगिक, सामाजिक, वैयक्तिक आणि कोणतीही असतील, ती ज्याची त्यांनी शोधावीत. हा विषय वादाचाही असू शकेल. …

%d bloggers like this: